ورق های پلاستیکی

ورق های پلاستیکی انواع مختلفی از جمله ABS دارند. این ورق ها دارای خواص خوب مکانیکی, مقاومت شیمیایی و فرآیندپذیری آسان هستند.