قطعات ضخیم

توليد قطعات ضخيم، ساخت كاور و بدنه به صورت abs-ps

12
8
9
7
2
3
5
1
11
10
4
وکیوم پلاستیک خیام
وکیوم پلاستیک خیام
وکیوم پلاستیک خیام